KURSE

Yavaş Şiddet ve Yavaş Umut

KÜNYE

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü
Perşembe 13:00 - 15:00 CET 
6 AKTS
15 Hafta: 17 Ekim 2022 - 10 Şubat 2023 (Dönem arası: 24.12.2022 - 06.01.2023)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Rob Nixon, küresel ısınma, iklim değişikliği, zehirli sürüklenme, genişleyen kuraklık, petrol sızıntıları ve savaşların ardından oluşan çevresel felaketlerin oldukça yavaş ve görünmez olmasını “Yavaş Şiddet” olarak tanımlar. Christof Mauch, "yavaş şiddet" kavramından yola çıkarak “yavaş umut” kavramını öne sürerek, çoğu kez göz önünde saklanan sessiz ama olumlu çevresel değişime dair anlatılmamış hikayeleri görünür kılmak gerektiğini iddia ediyor.

Bahsi geçen krizlerin ve bu krizlere verilen karşılıkların örneklerine Türkiye bağlamında da maalesef sıkça rastlıyoruz. Alınan politik kararların doğa ve toplum üzerindeki etkileriyle beraber, bu kararların ortaya çıkardığı olumsuz etkilere verilen tepkilerin değişimini de gözlemlemek kaçınılmaz. Bu ders kapsamında, sanatın Yavaş Şiddet ve Yavaş Umutla kesişen yollarına odaklanıp olayları sosyal bilimler perspektifinden inceleyip ilişkilendirirken diğer taraftan da sanatsal bir perspektiften analiz etme ve sanat uygulamalarıyla görünür kılma denemeleri yapılacaktır. Dersin temel amacı, genel olarak Çevre Çalışmaları kapsamında ele alınan Yavaş Umut ve Yavaş Şiddet kavramlarının Türkiye’deki örneklerini incelemek ve bu iki kavramı aktivizm ve sanatsal yaratım arasında bir yerde duran Artivism kavramı ile ilişkilendirmek ve Artivist örnekler üzerinden inceleyip tartışmalar yürütmektir. Sanatın aktivizm ile birleştirerek, meydana gelen olaylara politik, estetik ve ekonomik yaklaşımlar üretme çabası bu dersin bir diğer çalışma konusu ve de çıktılarını oluşturmaktaki yol olacaktır.

Ayrıca ders kapsamında katılımcılardan, yukardaki konuları teorik olarak incelemenin yanında, yavaş şiddet ve yavaş umut kavramlarına Türkiye’de örnek olabileceğini düşündükleri olayları sanatın ve/veya yeni medyanın herhangi bir formatıyla görünür kılmak için bazı uygulamalar yapmaları beklenmektedir. Katılımcıların ele aldıkları bir olayı salt çevre felaketi olarak değil aynı anda, toplumsal cinsiyet, ırkçılık, sınıfsal eşitsizlik vs perspektiflerini ele almaları ve bu yönleri de öne çıkarmaları beklenmektedir.


DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.


İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.

 


Bu ders, Ludwig Maximilian University Munich ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.